Мамандықтар

Колледж төмендегі мамандықтар бойынша талапкерлер қабылдайды

 №

Мамандығы

Біліктігі

Негізгі орта
білім беру базасы

Жалпы орта
білім беру базасы

 1

0301000 - "Емдеу ісі"

0301000 - "Фельдшер"
0301023 - "Акушер"

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 2

030200 - "Мейірбике ісі"

0302033 - "Жалпы практика мейірбикесі"

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 3

0304000 - "Стоматология"

0304023 - "Дантист"

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 4

0306000 - "Фармация"

0306013 - "Фармацевт"

 

2 жыл 10 ай


ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ОҚО Білім саласындағы бақылау департаменті / лицензия №KZ01LAA00010659